• Автоматизация на производство

    Проследимост без човешка намеса

    В производствения бизнес, следенето на отделните артикули (от суровините до произведените и опаковани продукти) е ключово за контрола и управлението на наличностите.


    Процесът на проследяване е съпътстващ, затова често вниманието и ресурсите за него са недостатъчни. За сметка на това при проблем винаги стигаме до този въпрос със съжаление, че не сме направили нужното навреме.

    С помощта на RFID следенето на артикулите става практически неусетно и с минимално усилие и време. Стоките се маркират с RFID етикет – всяка поотделно или по-голяма опакова (стек, кашон). На входа/изхода на помещенията се поставят антени, свързани с базата данни. Те отчитат автоматично преминаването на всяка маркирана единица и отразяват промяната в софтуерните системи.


    Така без усилие получавате:

    • Намаляване на липсите;
    • Елиминиране на грешките при получаване и изписване стока;
    • Проследяване на голям брой единици едновременно;
    • Обработка на голям обем информация без човешка намеса;
    • Нови възможности за маркетинг - следене на навиците за пазаруване и предлгане на специални оферти на редовните клиенти.


    Екипът на РФИД България с удоволствие ще ви консултира за изграждане на RFID портали и системи. За цени и всякакви други въпроси се обадете на тел. 02 444 27 47, 0886 71 85 45.