• Администрация

    Безконтактна инвентаризация на материалните активи

    Инвентаризацията и контролът на материалните активи е сериозно предизвикателство за повечето големи фирми. Маркирането  на всеки отделен компютър, бюро, машина или инструмент с баркод-етикет дава сравнително добри резултати, но има и съществени недостатъци: отнема много време, нужна е пряка видимост към етикета, за да бъде прочетен номера, трудно се проследяват премествания.


    RFID технологията е многократно по-ефективна в сравнение с баркода:

    • Етикетът се прочита от разстояние и без пряка видимост;

    • Инвентаризацията в едно помещение става за сeкунди;

    • Не е необходимо разместване и нарушаване на работния режим при инвентаризация;

    • Етикетите са скрити, по тази причина и предпазени по-добре;

    • Има възможност за съхранение на информация за историята на актива.

    За контрол на материалните активи се използват различни видове идентификатори - етикети, тагове и др., а информацията се прочита от разстояние с ръчен или стационарен четец.

    РФИД България разработи първата българска система за безконтактна инвентаризация INVENT.

    Повече информация за продукта можете да намерите тук.