• Библиотеки

    Най-модерната технология за управление на книжния фонд

    RFID се използва от все повече издателства и библиотеки, за да автоматизират и оптимизират процесите си. Голямо предимство на технологията е, че „прочитането” на етикетите става без пряка видимост към тях - книгите не трябва да се свалят от стелажите, да се разопаковат или разлистват.
    Използването на INVENT в библиотеки, издателства и складове е доказано ефективно -  несравнимо по-бързо и лесно спрямо всички други използвани методи.
    RFID се използва в някои от най-големите библиотеки в света:

     

    •  Queens Borough Public Library System - New York

    Обединение на 62 библиотеки. Системата е въведена през 2008 година, като първоначално са маркирани 6.5 милиона книги и дискове. Всяка година се закупуват и маркират нови 1 милион.

     

    •   Hamburger Öffentliche Bücherhallen – Hamburg

    Обединява 18 библиотеки с над 2 милиона единици. Проектът стартира през 2006 година. Въведени са машини за самостоятелно взимане и връщане на книги.

     

    •   Shenzhen Library in China

    На площ от 50 000 кв.м. са разположени 4 милиона книги със свободен достъп. RFID позволява те да се обслужват и проследяват ефективно, въпреки че дневно циркулират над 50000 единици.

     

    •   Библиотеката на Ватикана

    Системата е въведена през 2004 година. Първоначално са маркирани 50000 книги от общо 120000 със свободен достъп.
    Инвентаризацията е била причина библиотеката да затваря за един месец в годината. С използването на RFID времето се свежда до един ден...