• За технологията

    RFID е съкращение на Radio Frequency IDentification или радиочестотна идентификация - комуникационен стандарт за предаване на данни и информация посредством радио вълни.

    RFID технологията е базирана на радиочестотна комуникация межу идентификатор (карта, ключодържател, стикер и т.н.) и четящо устройство. Повече подробности ще намерите на "Какво е RFID?".

    Независимо от различията в изпълнението, честотата и софтуера, всяка RFID система е съставена от следните компоненти:

    • ИДЕНТИФИКАТОР - етикер, етикет, таг, карта или таг, с който се маркира всяка една единица.
    • ЧЕТЕЦ - четящо устройство, което комуникира с идентификатора и извършва четене и запис. 
    • АНТЕНА - генерира електромагнитното поле за връзка с идентификатора. Правилното разполагане и геометрия на антената са особено важни за разстоянието на четене. Размерите и видът на антените са свързани с работната честота на RFID системата. Често антената е интегрирана в четеца.
    • КОНТРОЛЕР - модулът, позволяващ комуникация и контрол на четеца от компютър. Присъствието му в системите е задължително, ако е необходимо използване на информацията, прочетена от идентификаторите в компютърни системи. Контролерът предава инструкциите към идентификаторите и в случай на запис.
    • СОФТУЕР - за обработка, съхраняване и визуализация на информацията в RFID системите. На база на натрупаната информация могат да бъдат подготвяни справки, да бъде изпращана информация към друга система, да се подават инструкции към контролера и т.н.
    • КОМУНИКАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА за свързване на останалите компоненти на системата. Може да бъде осъществена безжично, чрез локална мрежа, сериен интерфейс и др.

    RFID технологията работи в няколко честотни диапазона - Ниска честота (LF), Висока честота (HF), Ултра висока честота (UHF)

     


    NFC (Near Field Communication) е продължение на високо честотния (HF) RFID стандарт, тъй като работи на 13.56 MHz. Поради това, NFC споделя много физически свойства с RFID…

    NFC технологията работи само на близки разстояния – обикновено около няколко сантиметра. Това близко разстояние прави NFC перфектен за взаимодействие и означава, че чипът не може да бъде прочетен или използван „случайно“ за нежелано проследяване.

    NFC позволява обмена на данни между две устройства като например мобилен телефон и NFC таг.

    Обикновено, NFC технологията се използва за пренос на данни от едно устройство на друго. Също така, може да използвате NFC за пренос на данни: от един мобилен телефон с вграден NFC към друг мобилен телефон с NFC, от мобилен телефон с NFC чип към терминал за плащане или от NFC таг към мобилен телефон.