• Инвентаризация на всички активи в един банков клон - само за няколко минути!

     11.06.2012

     Райфайзен банк внедри нашето решение за безконтактна инвентаризация Invent  за проследяване на движението на активите си във всички клонове в страната. Мебелите, компютрите и цялото оборудване са маркирани с RFID идентификатори.

     Една голяма банка най-често е голяма, защото има множество клонове в много населени места. Това прави процесът на инвентаризация истинско предизвикателство!

     Екипът на Райфайзен банк, който отговаря за оптимизиране на процеса на инвентаризация имаше позитивна нагласа към актуални методи в тази област. INVENT, базиран на модерната RFID технология, предложи всичко, което да отговори на изискванията на банката.

     С Invent инвентаризацията в един банков клон става за няколко минути – сбъдната мечта за всяка голяма кoмпания с географски разпръсната структура и голям брой активи.

    • Няма коментари
    • Остави коментар