• Охрана на стоки

    Electronic Article Surveillance (EAS) системите се използват в огромен брой магазини, супермаркети, библиотеки за предпазване на стоките от кражба. Годишно се използват над 6 милиарда EAS идентификатора. Широкото разпространение се дължи на ниската цена и простотата на използване. Предимства:

    • Намаляване на кражбите до 34%;
    • Ценова ефективност - цената на идентификаторите е много ниска;
    • Простота - не е необходимо изграждане на сложни системи и софтуер;
    • Ефективност - процентът на неотчитане на идентификатор от антените е минимален.

    За охрана на стоки най-често се използват т.нар. еднобитови идентификатори (тагове или копчета). Те не съдържат уникален номер и по тази причина не могат да бъдат използвани за идентификация. Единствените стойности, които могат да приемат са 1 – активен идентификатор и 0 – деактивиран идентификатор.

    RFID е най-модернaтa технология, която помага на все повече фирми по света да автоматизират и оптимизират процесите си. Голямо предимство е, че технологията е лесна за внедряване, дава бързи резултати и съответно – бърза възвръщаемост. Използването на RFID не само подобрява сигурността в търговските обекти, но и помага инвентаризацията да се извършва несравнимо по-бързо и лесно спрямо всички други методи. „Прочитането” на етикетите става без пряка видимост към тях. Дрехите не трябва да се свалят от стелажите, да се разопаковат или да се изваждат от кашоните.

    В категорията ПРОДУКТИ можете да видите най-използвания UHF таг и UHF етикет за дрехи.