• Ръководство на въздушното движение България въвежда RFID-инвертаризация

     04.11.2013

     Държавното предприятие „Ръководство на въздушното движение”(РВД) започна да въвежда INVENT - система за безконтактна инвентаризация на активи, разработена от РФИД България.

     РВД осигурява непрекъснато обслужване на въздушното движение във въздушното пространство над територията и териториалните води на Република България и в частта от въздушното пространство над Черно море, за която страната е поела отговорност по силата на регионално споразумение. Предприятието е основано през 1969 година. То притежава и поддържа една от най-развитите комуникационни инфраструктури в Европа в областта на аеронавигационните телекомуникации. Предприятието използва административни сгради за управление, комуникационно, навигационно, обзорно, информационно, метеорологично, енергийно и друго оборудване и има съоръжения в цялата страна, както и летищни центрове в София, Варна, Бургас, Пловдив и Горна Оряховица. През месец април 2011 г. РВД започна предоствянето на полетно-информационно обслужване на летище Балчик.
     През 2012 г. ДП “Ръководство въздушно движение“ реши да въведе нова, съвременна система за инвентаризация на активите и да се справи с всички предизвикателства, пред които са изправени служителите на компанията при управлението им, включително загуба на време и много труд. След като разгледа опциите, предлагани от различните технологии, ръководството стигна до извода, че RFID-инвентаризацията е много по-бърза и ценово по-ефективна в сравнение с всички други технологии, включително тези, използващи баркод. Не може да става и дума за сравнеие с инвентаризацията на ръка. Проучването на пазара ги доведе до РФИД България.

     Инсталирането на системата INVENT, обмена на файлове между счетоводния софтуер на РВД и  приложението на РФИД България, както и първоначалното обучение на персонала отне само няколко часа. Маркирането на активите вече започна. Очаква се процесът във всички обекти на РВД в цялата страна да приключи след половин година. След това инвентаризацията на 20000 актива във всички съоръжения на РВД ще отнема не повече от пет дни.

    • Няма коментари
    • Остави коментар