• Управление на склад

    Идентификация без пряка видимост към етикета

    Проследяването на пакети и контейнери е от съществено значение за качествената обработка на пратки. 
    Към момента за автоматизация на процесите в спедицията широко се използва бар кодът.

    Прогнозите са в близко бъдеще RFID продуктите да заместят бар кода. Причините за това са:

    • висока устойчивост на външни влияния;
    • възможност за запис на голямо количество информация;
    • дълъг живот на идентификаторите и възможност за многократно използване;
    • четене без визуален контакт;
    • съдържанието на цял контейнер може да бъде проверено само с едно насочване на четящото устройство.