• INVENT - система за безконтактна инвентаризация

   Инвентаризацията вече е приятна!

   № 0000000023
   Кратко описание

   ИНВЕНТ е готово комплексно решение за безконтактна инвентаризация, което включва софтуер и хардуер.

   Системата за инвентаризация Инвент е разработена на базата на RFID-технологията и е изключително лесна е за внедряване и употреба. Приложима е във всяка фирма, склад или производство.

   Върху всеки актив (ДМА, стоки, IT-оборудване, инструменти, дори документи и автомобили) се поставя безконтактен етикет с уникален номер. Този етикет се прочита с мобилен четец от разстояние до 5 м. Технологията дава възможност етикетите да се прочитат автоматично с много голяма скорост, при това без пряка видимост, без търсене и прицелване.

   Само с едно обхождане всички маркирани единици са идентифицирани и автоматично записани в паметта на четеца. Така информацията е готова да се обработва и импортира в счетоводната или складова програма.

    

    

   видео-презентазия на ИНВЕНТ

    

    

   Повече подробности за това как се внедрява и как работи системата ще намерите тук.

   3 520 лв. без ДДС
   Поръчай