• RFID софтуер

   (2)
   • ИНВЕНТ е готово комплексно решение за безконтактна инвентаризация, което включва софтуер и хардуер.

    Системата за инвентаризация Инвент е разработена на базата на RFID-технологията и е изключително лесна е за внедряване и употреба. Приложима е...

    3 520 лв. без ДДС
   • Решението включва набор от готови софтуерни пакети,  които позволяват незабавно да стартирате вашия RFID проект.

    Ключова характеристика на софтуера е да направи вашите проекти готови за употреба и лесни за интегриране към всяка пазарна среда. 

    ...