• RFID честоти

     15.10.2012

     Ниска честота - Low Frequency (LF)
     Честоти между 30 и 300 kHz се приемат за ниски. Обикновено LF RFID системите функционират на 125 kHz, по-рядко – на 134 kHz. LF устройствата имат ниска скорост на обмен на данните между идентификатора и четеца, но са много устойчиви в близост до метал, течности, сняг и др. Стабилното поведение на тези устройства в неблагоприятна среда е много важна тяхна характеристика, способстваща за широкото им разпространение. LF системите, работещи на 125 kHz са най-разпространените в Европа (включително България), като системите за контрол на достъп са най-типичното им приложение. 

     Висока честота - High Frequency (HF)
     Честоти между 3 и 30 MHz. Стандартната честота за HF RFID система е 13.56 MHz. Този тип системи имат широко разпространение, като техните характеристики са регламентирани и от международните стандарти ISO 15693 и ISO 14443. Това дава широки перспективи пред използването на HF устройства в различни области и улеснява въвеждането на такива системи. Сред недостатъците е нестабилното поведение на 13.56 MHz идентификатори в близост до метал или течности, но това не е пречка за използването им в голям брой приложения за проследяване на стоки и материални активи, в библиотеки, в текстилната индустрия, за електронни разплащания и много други. 

     Ултра висока честота – Ultra High Frequency (UHF)
     Честоти между 300 MHz и 1 GHz. Типичната честота за пасивна UHF система в Европа е 868 MHz, а за САЩ – 915 MHz. Активните UHF системи функционират на 315 или 433 MHz. Бързият трансфер на данни и ниската цена на идентификаторите са важни предимства на UHF. Основeн недостатък е зависимостта им от средата и най-вече наличие на метали и течности. UHF системите също са стандартизирани за използване във вериги за доставки, управление на складове и т.н. Основен двигател за широкото им разпространение е EPCglobal. Тласък на разпространението на тези системи дава използването им големи търговски вериги като Walmart, Metro и в U.S. Department of Defense. 

    • Няма коментари
    • Остави коментар